Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai šajā mājaslapā. Lasīt vairāk
Jautā mums: +371 67225555
0
Jūsu favorītu sarakstā nav pievienots neviens objekts
Jūsu favorītu saraksts 0 objekti -/s

/mēn.

Pēdējos mēnešos aizvien vairāk aktualizējas jautājumi vadot nekustamo īpašumu pārdošanas darījumus, kas ir saistīti ar nelikumīgo celtniecību, īpašumu tehnisko stāvokli un drošību.
Veicot nekustamo īpašumu vērtēšanu, apsekošanu kā arī kārtojot hipotekāro kredītu īpašuma iegādei aiz vien lielāka uzmanība tiek pievērsta tam vai īpašuma juridiskais un tehniskais stāvoklis atbilst tā faktiskajam darbam un vai ir sakārtota īpašuma tehniskā dokumentācija.
Ja pārkāpumus saistībā ar nelikumīgo celtniecību ir veicis iepriekšējais dzīvokļa īpašnieks arī tad pienākums legalizēt nelikumīgi veiktās pārbūves ir jaunajam īpašniekam.
Visbiežākie gadījumi, kad nākas saskarties ar nelikumīgo celtniecību ir nenesošo konstrukciju nojaukšana vai jaunu izbūve, lodžiju aizstiklošana, telpu funkcijas neatbilstība patiesajam izmantošanas mērķim, koplietošanas telpu pievienošana īpašumam vai arī nepabeigti būvniecības procesi, kur ir uzceltas ēkas, bet nav nodotas ekspluatācijā.

Šādas nelikumīgās celtniecības gadījumi ir iemesls, kāpēc vairākiem klientiem pēdējo mēnešu laikā Latvijas kredītiestādes ir atteikušas kredīta piešķiršanu vai arī izsniedzot kredītu līgumā tiek paredzēts termiņš nelikumīgās celtniecības novēršanai. Protams jāmin, ka veicot īpašuma vērtēšanu, vērtētāji īpaši lielu uzmanību pievērš dokumentiem (tehniskais projekts, apliecinājuma karte, inventarizācijas lieta, koplietošanas līgums, u.c. ) un bieži nelikumīgās celtniecības konstatēšana ir iemesls mazākai īpašuma vērtības noteikšanai.

Jāmin arī tas, ka pēc 2022. gada 1. oktobra pieaugs būvvalžu un valsts būvniecības kontroles biroja kontroles darbība pārkāpumu fiksēšanā būvniecības jomā. 2022. gada 1.oktobris ir gala termiņš, kad beigsies pārejas periods būvniecības procesiem, kas iesākti pirms 2014. gada. Tostarp ir paredzams, ka daudz aktīvāk tiks piemēroti administratīvie sodi par nelikumīgām pārbūvēm, par ekspluatācijā nenodotu telpu izmantošanu, kā arī par telpu izmantošanu neatbilstoši reģistrētajam lietošanas mērķim, piemēram, dzīvokļa telpu izmantošana biroja vai tirdzniecības vajadzībām.

SIA “Vestabalt” vadoties no pieaugošā pieprasījumu skaita no klientiem, kuriem ir nepieciešamas konsultācijas un palīdzība nelikumīgās celtniecības situāciju un problēmjautājumu risināšanā aktīvi piedāvā klientiem konsultācijas un pakalpojumu – nelikumīgās celtniecības legalizēšana un īpašuma aktuālās pases izveide, sniedzot atbalstu un palīdzību klientiem jebkuros jautājumos, kas saistīti ar nekustamā īpašuma tehniskā stāvokļa un dokumentācijas sakārtošanu.

 

Kādēļ ir svarīgi, lai īpašuma dokumentācija atbilst situācijai dabā un aktuālajām normatīvo aktu prasībām par īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu?

 •  Ja vēlaties īpašumu pārdot vai pirkt, izmantot kā nodrošinājumu, svarīgi, lai visas veiktās pārbūves īpašumā ir legālas un nodotas ekspluatācijā, pretējā gadījumā tas var pat ļoti   būtiski samazināt īpašuma vērtību kredītiestāžu novērtējumā;
 •  Iestājoties apdrošināšanas gadījumam riskējat saņemt apdrošinātāja atteikumu, piemēram, ja ugunsgrēka cēlonis ir savlaicīgi neveikta dūmvadu apsekošana un tīrīšana, nav veikti   elektromērījumi, vai veiktas pārbūves bez projekta un telpas vai inženiertīkls neatbilst normatīvajām prasībām;
 •  Daudzas pašvaldības piemēro palielinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi;

 

Ja jūsu īpašumā:

 •  Kadastrālās uzmērīšanas (inventarizācijas) lieta nesakrīt ar esošo situāciju dabā,
 •  Konstatētas nelikumīgās būvniecības pazīmes;
 •  Telpas tiek izmantotas citai funkcijai nekā norādīts valsts kadastra datos;
 •  Ēka vai telpas nav nodotas ekspluatācijā;
 •  Vēlaties veikt telpu pārplānošanu, dzīvokļu apvienošanu vai sadalīšanu;
 •  Ēkas fasāde ir vizuāli un/vai tehniski sliktā stāvoklī;
 •  Daudzdzīvokļu mājas īpašnieki plāno remonta darbus un nepieciešams juridisks un praktisks atbalsts līdzfinansējuma piesaistīšanai no Rīgas pašvaldības vai Altum,      kā arī   daudzos citos gadījumos jums noderēs Vestabalt projektu vadības konsultācijas

Piedāvājam dokumentu un situācijas priekšizpēti un vienu konsultāciju klātienē vai attālināti, pēc kuras varēsim sagatavot tālākas sadarbības piedāvājumu.

 

Sadarbībai MINI Projektu vadībā piedāvājam:

 •  Darba uzdevuma sagatavošanu arhitektam, arhitekta izvēli un nolīgšanu būvniecības dokumentācijas sagatavošanai, pasūtītāja interešu pārstāvību līdz saskaņota būvniecības   dokumenta (būvprojekts, apliecinājuma karte, paskaidrojuma raksts) saņemšanai;
 •  Kadastrālās uzmērīšanas, datu aktualizācijas pasūtījumu noformēšanu Valsts zemes dienestā;
 •  Dokumentu pieprasīšanu no arhīviem;
 •  Tehnisko apsekojumu, energoauditu, arhitektoniski mākslinieciskās izpētes organizēšanu;
 •  Pēc nepieciešamības piesaistīt sertificētus būvniecības speciālistus (būvdarbu vadītāji, būvuzraugi) juridiski korekta būvniecības procesa realizēšanai un dokumentācijas   sagatavošanai;
 •  Pasūtītāja vārdā pieprasīt iestāžu atzinumus, organizēt nepieciešamos apsekojumus un pārbaudes, kas nepieciešami objekta nodošanai ekspluatācijā; Veikt cenu aptaujas,   konkursus remonta darbu vai būvdarbu izmaksu novērtēšanai;
 •  Organizēt būvdarbu veicēju atlasi un nolīgšanu, pārstāvēt pasūtītāju būvdarbu laikā;
 •  Nodrošināt Rīgas domes līdzfinansējumu piesaistei nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu; līdzfinansējuma piešķiršanas gadījumā pārstāvēt pasūtītāju līdz projekta   pabeigšanai un sagatavot gala atskaiti Rīgas domei;

 

Sadarbības ietvaros ir nodrošināta regulāra pasūtītāja informēšana par procesu virzību, juridiskais atbalsts, darbu koordinēšana, termiņu un izmaksu plānošana un kontrole, dokumentēšana un atskaites, pārējās ar projektu vadību saistītās darbības.

MINI projektu vadības mērķis ir nodrošināt rezultātu atbilstību klientu vajadzībām un definētajiem mērķiem, atbrīvot klientu no laikietilpīgu birokrātisku procedūru organizēšanas sev svešā jomā.

 

Atpakaļ
Iepriekšējais raksts

Renovēta ēka, izmantojot apliecinājuma kartes - "kaķis maisā"!?

Nākamais raksts

VESTABALT uzsāk zemes gabalu un māju tirdzniecību privātmāju ciematā “SAMIŅI”