Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai šajā mājaslapā. Lasīt vairāk
Jautā mums: +371 67225555
0
Jūsu favorītu sarakstā nav pievienots neviens objekts
Jūsu favorītu saraksts 0 objekti -/s

/mēn.

SIA “VESTABALT” (turpmāk- VESTABALT”) ir  uzņēmums, kas sniedz ar nekustamo īpašumu darījumiem saistītus pakalpojumus:

 • Starpniecība nekustamā īpašuma pirkšanā, pārdošanā, izīrēšanā, iznomāšanā;
 • Nekustamā īpašuma vērtēšanā;
 • Nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana savu klientu vārdā un uzdevumā;
 • Projektu vadībā un nekustamo īpašumu attīstīšanā.  

Gadījumos, kad jūs izmantojat mūsu pakalpojumus vai jūs vēlaties kļūt par VESTABALT darbinieku vai sadarbības partneri, VESTABALT var rasties nepieciešamība apstrādāt jūsu personas datus. Tādā gadījumā VESTABALT darbojas kā pārzinis.

VESTABALT var iegūt datus gan no jums, kad jūs mums šādus datus sniedzat, kā arī mēs  varam iegūt tos no cita avota, piemēram, sludinājumu portāliem vai publiskām datu bāzēm.

Šie noteikumi ir izstrādāti, lai saskaņā ar Eiropas parlamenta un padomes regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk- Regula) sniegtu jums kā datu subjektam nepieciešamo informāciju.

Lūdzam sazināties ar mums visos gadījumos, ja pēc šo noteikumu izlasīšanas jums ir radušies jautājumi par personas datu apstrādi:  

Tālr.: (+371) 67323608

E-pasta adrese: info@vestabalt.lv

 

I Kādēļ un kādos gadījumos mēs apstrādājam jūsu personas datus

Atkarībā no jūsu izmantotā pakalpojuma mēs apstrādājam jūsu datus vienam vai vairākiem mērķiem, kuriem nav nepieciešama jūsu piekrišana:

 • Līguma izpildei, piemēram, lai nodrošinātu ar nekustamiem īpašumiem saistītu darījumu noslēgšanu, darījumu izpildi un darījumu izpildes kontroli;
 • lai nodrošinātu ar darījumiem saistīto faktu pierādīšanu strīdu, prasību, pretenziju vai tiesvedību gadījumos;
 • likumiska pienākuma izpildei, piemēram, lai nodrošinātu likumā noteikto pienākumu izpildi attiecībā uz personu identificēšanu nelegāli iegūtu līdzekļu atmazgāšanas novēršanas vajadzībām;
 • likumiska pienākuma izpildei, piemēram, lai nodrošinātu grāmatvedības uzskaiti;
 • lai nodrošinātu mūsu un trešo personu leģitīmo interešu aizsardzību, piemēram, saņemot nepieciešamo juridisko vai konsultatīvo palīdzību, izpildot likumos noteikto informēšanas pienākumu u.c.;
 • pretendentu darbam VESTABALT atbilstības izvērtēšanai un darba tiesisko attiecību nodibināšanai un darba līgumu izpildei;  
 • lai izpildītu tiesu izpildītāja vai maksātnespējas administratora lūgumu veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu;
 • lai veiktu nekustamā īpašuma novērtēšanu atsavināšanai sabiedrības vajadzībām;
 • lai atbildētu uz valsts un pašvaldības iestāžu likumīgām prasībām;
 • lai izpildītu citus ar likumu noteiktos pienākumus.

Gadījumos, kad personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai sagatavotu noslēgšanai līgumu, jums nav pienākuma sniegt informāciju. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka šādā gadījumā mēs nevarēsim nodrošināt līguma sagatavošanu un līguma noslēgšanu.

Gadījumā, ja mēs pieprasām informācijas sniegšanu jūsu kā klienta identificēšanai, lai izpildītu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas prasībām saistītus pienākumus, bet jūs atsakāties sniegt pieprasīto informāciju, mēs varam atteikties ar jums sadarboties.

Tikai ar jūsu piekrišanu, mēs apstrādāsim jūsu datus tādiem mērķiem un nolūkiem, kuriem nepastāv cits tiesisks pamats, un tikai tādā apjomā, kādā jūs esat piekritis. Šādi mērķi var būt, piemēram, piedāvājumu nosūtīšana par nekustamajiem īpašumiem vai darba piedāvājumu nosūtīšana, ja esat darba meklētājs.

Mēs vienmēr apstrādājam datus minimālā apjomā, lai sasniegtu datu apstrādes mērķi. Mēs nevācam un neapstrādājam datus, kas mums nav nepieciešami mērķa sasniegšanai. Iesniedzot mums datus pēc savas iniciatīvas, rūpīgi izvērtējiet sniegto datu apjomu. Nesniedziet mums datus par trešajām personām, ja neesat pārliecināts, ka jums ir tiesības veikt trešo personu datu apstrādi.

Jebkurā gadījumā jūs varat precizēt datu apstrādes mērķi, uzdodot jautājumu jūsu kontaktpersonai VESTABALT, vai nosūtot savus jautājumus uz e-pasta adresi:
Tālr.: (+371) 67323608
E-pasta adrese: info@vestabalt.lv

Atkarībā no jūsu izmantotā pakalpojuma un darījuma noteikumiem,  apstrādājamo datu apjoms var atšķirties. Apstrādājamo datu apjoms vienmēr tiek noteikts, izvērtējot katru gadījumu individuāli.

 

II Ja jūs pārstāvat juridisku personu, kura no mums saņem pakalpojumus

 1. Lai saņemtu VESTABALT pakalpojumus, jūs iesniedzat informāciju par savu pārstāvi, kā arī kontaktpersonām. Lūdzu, pirms informācijas izpaušanas par saviem pārstāvjiem un kontaktpersonām, informējiet šīs personas par to personas datu apstrādes faktu un iespēju šeit atrast informāciju, kā šāda personas datu apstrāde tiek veikta.
 2. Juridisko personu amatpersonu un citu pārstāvju dati tiks izmantoti, lai nodrošinātu ar juridisko personu plānota darījuma noslēgšanu, šāda darījuma izpildi vai sazināšanos ar juridisko personu (skatīt sadaļu “Kādēļ un kādos gadījumos mēs apstrādājam jūsu personas datus»). Mēs apstrādāsim juridiskas personas pārstāvju un kontaktpersonu datus, lai nodrošinātu darījuma sagatavošanas, noslēgšanas  vai izpildes pierādījumus.
 3. Ja Jūs nododat mums savu amatpersonu un citu pārstāvju informāciju, izvairieties nodot informāciju par privātiem saziņas līdzekļiem (privātie tālruņu numuri, privātās e-pasta adreses, dzīvesvietas adreses). Lūdzam ņemt vērā, ka mums nav iespējams atšķirt informāciju par privātiem saziņas līdzekļiem no uzņēmuma saziņas līdzekļiem.   

 

III Ja jūs vēlaties apskatīt nekustamo īpašumu, kuru piedāvā VESTABALT

Gadījumā, ja esat persona, kas vēlas apskatīt, kādu no VESTABALT piedāvātajiem nekustamajiem īpašumiem pārdošanai, īrei vei nomai, VESTABALT lūgs jums sniegt informāciju par savu vārdu, uzvārdu un vismaz kontaktinformāciju un apstrādās jūsu personas datus šādiem nolūkiem:

 • lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem vai lūgumiem, piemēram, lai organizētu nekustamā īpašuma apskati;
 • līguma izpildei ar nekustamā īpašuma īpašnieku – lai pierādītu nekustamā īpašuma apskates faktu un gadījumā, ja jūs būsiet persona, kas noslēgs darījumu ar īpašnieku- lai pierādītu, ka jūs kā darījumu partneri piesaistīja VESTABALT.

Jūsu personas dati līguma izpildei tiks apstrādāti uz mūsu leģitīmo interešu pamata, un mūsu leģitīmā interese ir pierādīt nekustamā īpašuma īpašniekam, ka veicam savu saistību izpildi saskaņā ar starpniecības līgumu. Ja jūs nesniedzat šo informāciju, mēs nevaram pierādīt, ka apskate ir veikta, kā arī nevaram pierādīt, ka mēs izrādījām jums nekustamo īpašumu.

Jūsu dati tiks saglabāti līdz brīdim, kad VESTABALT beigsies nepieciešamība pierādīt savu saistību izpildi.

Tikai ar jūsu piekrišanu  mēs izmantosim jūsu datus, lai nosūtītu jums informāciju par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem, vai arī sazinātos ar jums pa tālruni, lai piedāvātu jums šādu nekustamo īpašumu apskati.

 

IV Ja jūs esat darba meklētājs

Ja jūs esat darba meklētājs un vēlaties pieteikties darbā VESTABALT saskaņā ar VESTABALT publicētu sludinājumu, parasti mēs lūgsim jūs atsūtīt pieteikuma (motivācijas) vēstuli, kā arī darba un izglītības aprakstu (CV) un kontaktinformāciju, lai varētu izvērtēt jūsu atbilstību VESTABALT vakancei. Atsevišķos gadījumos mēs varam lūgt norādīt personas, kuras var sniegt par jums rekomendācijas.

Nesniedzot informāciju par savu darba pieredzi vai izglītību un citām prasmēm, kas var būt noderīgas darba veikšanā, mums var būt ierobežotas iespējas jūs novērtēt, tādēļ mēs visticamāk neveiksim jūsu kandidatūras izvērtēšanu. Ja nesniegsiet savu kontaktinformāciju (e-pasta adrese vai tālruņa numurs), mēs  nevarēsim ar jums sazināties.

Jūsu sniegtā informācija tiks izmantota personāla atlasē, lai ar jums sazinātos, veiktu pārrunas vai sagatavotu noslēgšanai darba līgumu, ja jūsu kandidatūra būs atbilstoša un jūs piekritīsiet strādāt VESTABALT.

Ja darba līgums ar jums netiks noslēgts, jūsu sniegtie personas dati tiks saglabāti līdz brīdim, kamēr tiks pabeigta darbinieka meklēšanai konkrētai vakancei.

Jūs vienmēr varat atsūtīt mums savu pieteikuma vēstuli un CV un lūgt, lai mēs sazināmies ar jums gadījumos, kad VESTABALT rodas brīvas vakances, kas atbilst jūsu meklētajam amatam. Šādos gadījumos VESTABALT glabās jūsu datus līdz jūsu piekrišanas atsaukšanai.  

 

V Ja esat sniedzis piekrišanu jūsu datu apstrādei

Katrā laikā jūs varat izteikt piekrišanu nesaistošas informācijas, dažādu piedāvājumu vai reklāmas materiālu saņemšanai no VESTABALT, dalībai akcijās, aptaujās vai VESTABALT rīkotajos publicitātes pasākumos.

Šādā gadījumā jūsu dati tiks apstrādāti uz piekrišanas pamata, un jūsu piekrišana un personas datu iesniegšana ir brīvprātīga. Ja jūs tos nesniegsiet, mēs ar jums nesazināsimies, tajā skaitā, neinformēsim par VESTABALT piedāvājumiem un nesniegsim citus informatīvus materiālus, ja vien tam nepastāv cits tiesisks pamats.  

Savu piekrišanu jūs varat atsaukt jebkurā laikā, taču tas neietekmēs personas datu apstrādi, kas veikta pirms šāda piekrišanas atsaukuma, un šādas apstrādes likumību.

Ja sniedzāt piekrišanu, kā norādīts augstāk, tad jūsu personas dati tiks uzglabāti līdz brīdim, kad atsauksiet savu piekrišanu.

Ja datu apstrāde notiek uz jūsu piekrišanas pamata, jūs varat katrā laikā atsaukt savu piekrišanu, nosūtot rakstisku pieprasījumu VESTABALT
uz  elektroniskā pasta adresi: info@vestabalt.lv vai VESTABALT juridisko adresi.

 

VI Kas saņems jūsu personas datus

Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai paredzētajiem datu apstrādes nolūkiem un mērķiem.

Datu apstrādes nolūkos jūsu dati var tikt nodoti VESTABALT darbiniekiem, nekustamā īpašuma aģentiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuri apkalpo VESTABALT vai var tikt iesaistīti līguma saistību izpildē, piemēram, juristi, zvērināti advokāti, notāri, grāmatveži, IT speciālisti, kredītiestādēm, pasta pakalpojumu sniedzējiem, kā arī citām personām, kas ir iesaistītas datu apstrādes nolūka sasniegšanā.

Ja VESTABALT apstrādā jūsu datus, jo ir pilnvarota pārstāvēt trešo personu uz pilnvaras pamata, jūsu dati var tikt nodoti pilnvaras devējam (piemēram, nekustamā īpašuma izīrētājam, iznomātājam).

Likumā noteiktos gadījumos jūsu personas dati tiks nodoti valsts vai pašvaldību iestādēm vai tiesai.

 

VII Cik ilgi tiks glabāti jūsu dati

Datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no datu apstrādes nolūka, mērķa un tiesiskā pamata.

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Glabāšanas periods varbūt pamatots ar līgumu ar jums, tiesvedības vajadzībām, VESTABALT vai trešo personu leģitīmajām interesēm vai piemērojamiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas normatīvajiem aktiem, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

 

VIII Jūsu tiesības

Mēs informējam jūs, ka saskaņā ar Regulu Jums ir šādas vispārējas tiesības:

 • pieprasīt jūsu piekļuvi jūsu datiem;
 • tiesības noteiktos gadījumos pieprasīt jūsu datu labošanu vai dzēšanu;
 • tiesības noteiktos gadījumos pieprasīt jūsu datu apstrādes ierobežošanu;
 • tiesības noteiktos gadījumos iebilst pret savu datu apstrādi;
 • tiesības uz datu pārnesamību;
 • tiesības atsaukt savu piekrišanu, ja jūsu datu apstrādes pamatā ir jūsu izsniegta piekrišana;
 • tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

 

Visos gadījumos, lai sazinātos ar mums Jūsu tiesību izlietošanas jautājumos, lūdzam sūtīt rakstisku informāciju uz 
elektroniskā pasta adresi: info@vestabalt.lv vai
VESTABALT juridisko adresi.